Adhyatma Sanjeevani (Collection of Ancient Bhaktis)

 • Adhyatma Sanjeevani Part - 1Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time PDF
  1 Commentry
  -
  -
  02.02
  -
  2 Tumhare Darsh Bin Swami
  -
  -
  08.05
  (5.17 mb)
  3 Nitya Bodhini Maa Jinvani
  -
  -
  06.34
  (5.19 mb)
  4 We Muniwar Kab Mili He Upgaari
  -
  -
  07.14
  (5.19 mb)
  5 Mamata Ki Patwar Na Todi
  -
  -
  06.11
  (5.16 mb)
  6 Dharam Bin Koi Nahi Apna
  -
  -
  09.58
  (5.19 mb)
  7 Sun Chetan Ek Baat Hamari
  -
  -
  13.40
  (5.16 mb)
  8 Hum Na Kisi Ke Koi Na Hamara
  -
  -
  06.12
  (5.19 mb)
  9 Jiya Kab Tak Uljhega
  -
  -
  10.26
  (5.20 mb)
  10 Sant Niranter Chintat Aise
  -
  -
  05.38
  (5.19 mb)
  11 Maine Dekha Atamrama
  -
  -
  06.14
  (5.19 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 2Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time PDF
  1 Commentry
  -
  -
  00.41
  -
  2 Tihare Dhyan Ki Murat
  -
  -
  08.10
  (5.19 mb)
  3 Jinbani Ke Sune Sau Mithayat Mite
  -
  -
  05.15
  (5.19 mb)
  4 Aisa Yogi Kyo Na Abhaypad Pave
  -
  -
  08.55
  (5.16 mb)
  5 Hum To Kabahu Na Nij Ghar Aaye
  -
  -
  06.56
  (5.18 mb)
  6 Chetan Yah Budhi Kaun Sayani
  -
  -
  06.17
  (5.16 mb)
  7 He Man Teri Ko Kutev Yah
  -
  -
  06.13
  (5.18 mb)
  8 Baba Mai Na Kahuka
  -
  -
  08.54
  (5.18 mb)
  9 Aho Bhavi Prani Chetiye Ho
  -
  -
  06.51
  (5.16 mb)
  10 Gyani Jeev Nivar Bharamtam
  -
  -
  07.22
  (5.19 mb)
  11 Ab Hum Amar Bhaye Na Marenge
  -
  -
  06.23
  (5.18 mb)