Adhyatma Sanjeevani (Collection of Ancient Bhaktis)

 • Adhyatma Sanjeevani Part - 1Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Commentry
  -
  -
  02.02 -
  -
  2 Tumhare Darsh Bin Swami
  -
  -
  08.05 -

  (5.17 mb)
  3 Nitya Bodhini Maa Jinvani
  -
  -
  06.34 -

  (5.19 mb)
  4 We Muniwar Kab Mili He Upgaari
  -
  -
  07.14 -

  (5.19 mb)
  5 Mamata Ki Patwar Na Todi
  -
  -
  06.11 -

  (5.16 mb)
  6 Dharam Bin Koi Nahi Apna
  -
  -
  09.58 -

  (5.19 mb)
  7 Sun Chetan Ek Baat Hamari
  -
  -
  13.40 -

  (5.16 mb)
  8 Hum Na Kisi Ke Koi Na Hamara
  -
  -
  06.12 -

  (5.19 mb)
  9 Jiya Kab Tak Uljhega
  -
  -
  10.26 -

  (5.20 mb)
  10 Sant Niranter Chintat Aise
  -
  -
  05.38 -

  (5.19 mb)
  11 Maine Dekha Atamrama
  -
  -
  06.14 -

  (5.19 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 2Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Commentry
  -
  -
  00.41 -
  -
  2 Tihare Dhyan Ki Murat
  -
  -
  08.10 -

  (5.19 mb)
  3 Jinbani Ke Sune Sau Mithayat Mite
  -
  -
  05.15 -

  (5.19 mb)
  4 Aisa Yogi Kyo Na Abhaypad Pave
  -
  -
  08.55 -

  (5.16 mb)
  5 Hum To Kabahu Na Nij Ghar Aaye
  -
  -
  06.56 -

  (5.18 mb)
  6 Chetan Yah Budhi Kaun Sayani
  -
  -
  06.17 -

  (5.16 mb)
  7 He Man Teri Ko Kutev Yah
  -
  -
  06.13 -

  (5.18 mb)
  8 Baba Mai Na Kahuka
  -
  -
  08.54 -

  (5.18 mb)
  9 Aho Bhavi Prani Chetiye Ho
  -
  -
  06.51 -

  (5.16 mb)
  10 Gyani Jeev Nivar Bharamtam
  -
  -
  07.22 -

  (5.19 mb)
  11 Ab Hum Amar Bhaye Na Marenge
  -
  -
  06.23 -

  (5.18 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 3Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 He Jin! Tere Mai Sharane Aaya
  -
  -
  8.15 -

  (1.95 mb)
  2 Jinvaani Jaan Sujaan Re
  -
  -
  7.02 -

  (1.96 mb)
  3 Kabdhou Mile Mohi Shriguru Munivar
  -
  -
  6.13 -

  (1.95 mb)
  4 Kaal Achanak Hi Le Jayega
  -
  -
  8.26 -

  (0.08 mb)
  5 Sadho Chhando Vishay Vikari
  -
  -
  11.02 -

  (1.96 mb)
  6 Karo re Bhai Tatwarth Shraddhan
  -
  -
  7.41 -

  (0.08 mb)
  7 Rachi Rahyo Par Mahi
  -
  -
  7.24 -

  (1.96 mb)
  8 Ghatmein Parmatam Dhyaiye
  -
  -
  6.25 -

  (1.96 mb)
  9 Humko Kachu Bhay Nare
  -
  -
  6.19 -

  (1.96 mb)
  10 Jiya Tum Chalo Apne Desh
  -
  -
  7.26 -

  (0.08 mb)
 • Adhyatma Sanjeevani Part - 4Open or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Prabhu Thari Aaj Mahima Jaani
  -
  -
  10.02 -

  (1.96 mb)
  2 Aur Sabai Jagdwand Mitaavo
  -
  -
  6.36 -

  (1.96 mb)
  3 Aise Jaini Muni Maharaj
  -
  -
  6.54 -

  (0.08 mb)
  4 Je Din Tum Vivek Bin Khoye
  -
  -
  6.41 -

  (1.96 mb)
  5 Aisa Mohi Kyo Na Adhogati Javai
  -
  -
  9.42 -

  (1.96 mb)
  6 Chhandat Kyo Nahi Re
  -
  -
  9.28 -

  (0.08 mb)
  7 Jiv Tu Bhramat Sadaiv Akela
  -
  -
  7.27 -

  (1.96 mb)
  8 Nirgrantho Ka Marg
  -
  -
  7.12 -

  (0.08 mb)
  9 Tohi Samzayo Sau Sau Baar
  -
  -
  7.24 -

  (1.96 mb)
  10 Laga Aatamram So Nehra
  -
  -
  8.16 -

  (1.96 mb)