Bhakti by Pujya Gurudevshree

 • Shree Samaysaar Gujrati Padhyanuvad (Harigeet) PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Praakkathan & Mangalaacharan
  03.00
  -
  - -
  -
  2 Samaysaar & Aatmakhyati Ni Mahima
  4.30
  -
  - -
  -
  3 PurvRang (Gatha 1 to 38)
  12.54
  -
  -
  (0.08 mb)
  -
  4 Jeev-Ajeev Adhikaar (Gatha 39 to 68)
  8.59
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  5 Karta-Karm Adhikaar (Gatha 69 to 144)
  21.55
  -
  -
  (0.06 mb)
  -
  6 Punya-Paap Adhikaar (Gatha 145 to 163)
  5.19
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  7 Aashrav Adhikaar (Gatha 164 to 180)
  4.57
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  8 Samvar Adhikaar (Gatha 181 to 192)
  3.40
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  9 Nirjaraa Adhikaar (Gatha 193 to 236)
  12.58
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  10 Bandh Adhikaar (Gatha 237 to 287)
  13.21
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  11 Moksh Adhikaar (Gatha 288 to 307)
  6.09
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  12 Sarv Vishuddh Gnan Adhikaar (Gatha 308 to 372)
  15.51
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  13 Sarv Vishuddh Gnan Adhikaar (Gatha 373 to 415)
  10.50
  -
  -
  (0.05 mb)
  -
  14 Shree Samaysaar Harigeet - Full (Gatha 1 to 415)
  119.55
  -
  -
  (0.15 mb)
  -
 • Shree Samaysaar Mool Gatha & Harigeet PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 PurvRang
  19.38
  -
  -
  (0.43 mb)
  -
  2 Jiv-Ajiv Adhikaar
  14.17
  -
  -
  (0.42 mb)
  -
  3 Karta-Karm Adhikaar
  35.52
  -
  -
  (0.45 mb)
  -
  4 Punya-Paap Adhikaar
  7.43
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  5 Aashrav Adhikaar
  7.35
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  6 Samvar Adhikaar
  5.41
  -
  -
  (0.40 mb)
  -
  7 Nirjaraa Adhikaar
  20.55
  -
  -
  (0.43 mb)
  -
  8 Bandh Adhikaar
  22.39
  -
  -
  (0.43 mb)
  -
  9 Moksh Adhikaar
  8.55
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  10 Sarv Visuddh Gnan Adhikaar
  44.01
  -
  -
  (0.48 mb)
  -
 • Shree Pravachansaar Mool Gatha & Harigeet PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 GnanTatv Pragnaapan
  39.52
  -
  -
  (0.46 mb)
  -
  2 GyeyTatv Pragnaapan
  43.50
  -
  -
  (0.47 mb)
  -
  3 Charnaanuyog Suchak Chulikaa
  33.53
  -
  -
  (0.44 mb)
  -
 • Shree Niyamsaar Mool Gatha & Harigeet PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Jiv Adhikaar
  8.39
  -
  -
  (0.42 mb)
  -
  2 Ajiv Adhikaar
  6.04
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  3 Shuddhabhav Adhikaar
  7.57
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  4 Vyavahaar Chaaritra Adhikaar
  8.06
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  5 Parmaarth Pratikaman Adhikaar
  6.41
  -
  -
  (0.42 mb)
  -
  6 Nischay Pratyaakhyaan Adhikaar
  4.52
  -
  -
  (0.40 mb)
  -
  7 Param Aalochanaa Adhikaar
  2.16
  -
  -
  (0.40 mb)
  -
  8 Shuddh Nischay Praayaschit Adhikaar
  3.57
  -
  -
  (0.40 mb)
  -
  9 Param Samaadhi Adhikaar
  5.13
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  10 Param Bhakti Adhikaar
  2.55
  -
  -
  (0.40 mb)
  -
  11 Nischay Parmaavashyak Adhikaar
  7.14
  -
  -
  (0.42 mb)
  -
  12 Shuddhopayog Adhikaar
  10.5
  -
  -
  (0.42 mb)
  -
 • Shree ChhahDhhala Gatha PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 First Dhhal
  -
  -
  08.07 -

  (0.05 mb)
  2 Second Dhhal
  -
  -
  05.17 -

  (0.06 mb)
  3 Third Dhhal
  -
  -
  09.06 -

  (0.06 mb)
  4 Fourth Dhhal
  -
  -
  06.05 -

  (0.06 mb)
  5 Fifth Dhhal
  -
  -
  04.42 -

  (0.05 mb)
  6 Sixth Dhhal
  -
  -
  09.23 -

  (0.06 mb)
  7 ChhahDhhala (Full 1 to 6 Dhhal)
  -
  -
  42.43 -

  (0.19 mb)
 • BhaktigeetOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Dhanya Divas Dhanya Aajno
  06:41
  -
  -
  (0.35 mb)
  -
  2 Faliyaa Ho Prabhu Faliyaa
  13:50
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  3 Shree Simandhar Dev Aaj
  23:40
  -
  - -
  -
  4 Jyoti Bhakti Ni Jagaav Mara Man Mandire
  04:25
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  5 Mara Nem Piyaa Girnari Chaalyaa
  06:19
  -
  -
  (0.37 mb)
  -
  6 Jab Chale Gaye Bharthaar
  -
  -
  03:41
  (0.37 mb)
  -
  7 Dhanya Munishwar Aatamhit Me
  -
  -
  04:15
  (0.37 mb)
  -
  8 Jangal Vasaavyu Re Jogiae
  08:44
  -
  -
  (0.41 mb)
  -
  10 Apurva Avasar
  32:35
  -
  -
  (0.19 mb)
  -
  11 Na Samjo Mitra abhi kitna Andhera
  -
  -
  03.08
  (0.24 mb)
  -
 • Ishtopadesh (Aacharya Pujyapadswami) Gatha PaathOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Ishtopadesh (Aacharya Pujyapadswami) Gatha Paath
  -
  -
  38:37 -

  (23.98 mb)