Vaishakh Vad 8

1) Opening of Swadhyay Mandir & Sthapana of Shree Samaysarji at Songadh (Vikram Samvat 1994),
2) Shree Mahavir Bhagwan’s Pratishthha in Dahegam Jinmandir (Vikram Samvat 2019).