Shravan Sud 6

Janm & Tap Kalyaanak of 22nd Tirthankar Bal Brahmchaari Shree Neminath Bhagwan (Shauripur nagari & Girnar parvat).