Mahaa Sud 14

=> Uttam Brahmcharya Dharm Din,
=> 4th Tirthankar Shree AbhinandanNath Bhagwan’s Tap Kalyaanak (Ayodhya nagari) - As per Uttarpuran
=> Param Pujya Sadgurudev Shree Kanjiswami’s 2nd time Shree Kundkundacharya's Tapobhumi Ponnur Yatra (Vikram Samvat 2020)