Kartak Sud 13

Shree Parshwanath Bhagwan's Pratishthha in Jambudi Jinmandir (Vikram Samvat 2030).