Chaitra Sud 8/ Chaitra Sud 7

=> Uttam Satya Dharm Din.
=> Shree Neminath Bhagwan’s Pratishthha in Botad Jinmandir (Vikram Samvat 2020)