What's New

 • Mokshamarg Prakashak Drashtant Vaibhav, Mokshamarg Prakashak Prashnottari - Shastra Bhandar - Other Literature - Other Literature

  15-11-2020
 • Mokshamarg Prakashak (In Aadhunik Khadi Boli)

  15-11-2020
 • Ashtpaahud, Purusharth Siddhi Upay & Natak Samaysaar's 6 Separately Available Pravachan - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  15.11.2020
 • ParmaatmPrakash Pravachan Part-7 (Gatha 120 to 163) - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  20.10.2020
 • Pradhyumna Charitra, Varaang Charitra, Yashodhar Charitra (Hindi) Shastra Bhandar - Other Literature - Katha / Varta Khand

  05.10.2020
 • Shree 24 Teerthankar Mahapuran (Hindi) Shastra Bhandar - Other Literature - Katha / Varta Khand

  14.09.2020
 • Shree Mokshamarg Prakashak (Kannada) - Shastra Bhandar - Original literature by Gyanis

  14.09.2020
 • Ashtpaahud Pravachan Part 4 & 5 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  03.09.2020
 • Shree Anubhav Prakash Pravachan (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  03.09.2020
 • Shree Amrut Kalash Part-3 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  31.08.2020