Suvarnapuri Pratishtha Bhakti

 • Suvarnapuri (Songadh) Pratishtha Bhakti geetOpen or Close

  No. Description Guj Time Hin Time Guj Hin
  1 Aao Aao Sadharmi - -
  03:30 -
  -
  2 Vaajti Gaajti Re Pratishtha Aavi 05:21 - - -
  -
  3 Adhyatam Tirth Hai Suvarnapuri - -
  06:48 -
  -
  4 Mangal Utsav aayo re - -
  04:18 -
  -
  5 Keva Sundar Shant 05:07 - - -
  -
  6 Jai Jai Jai Jinvar - -
  06:10 -
  -
  7 Panchkalyanak Maha mahotsav mangalkari - -
  06:16 -
  -
  8 Jai Jinesh Jai Tribhuvan - -
  08:33 -
  -
  9 Aavya Aavya Harkhe 04:48 - - -
  -
  10 Mangal Swapna darshan - -
  11:43 -
  -
  11 Aayo Garbh Kalyan Mangalkar - -
  04:35 -
  -
  12 Jago Mata Subh gadhi - -
  06:04 -
  -
  13 Anand Bhayo -Sol Sapna Fal 14:10
  14:10 -
  -
  14 Sarvarth siddhi se aayenge maharaja re - -
  05:19 -
  -
  15 Aaya Garbh Kalyanak Shubh aaj re - -
  05:53 -
  -
  16 Mangal Shubh bela aayi re - -
  06:06 -
  -
  17 Mata Teri Parinati - -
  06:43 -
  -
  18 Mangal Badhi Gao Re - -
  06:22 -
  -
  19 Haiye Umang Bhayo -nagri dhanya bani 04:39 - - -
  -
  20 Hua Tirthankar Avtaar aaj me dhanya hui - -
  04:29 -
  -
  21 Gagan Jhukta tere aage - Tandav nrutya - -
  05:28 -
  -
  22 Saumya Chhabi manhari - -
  05:43 -
  -
  23 Nabhinandan surpati vandan - -
  05:53 -
  -
  24 Muni Sakal Vrati badbhagi - -
  13:55 -
  -
  25 Rang Lagyo aatam taro rang 04:54 - - -
  -