Prasang

1) 4th Tirthankar Shree Abhinandannath Bhagwan’s Garbh & Moksh Kalyaanak at Ayodhya nagari & Sammedshikharji respectively - As per Uttarpuran,
2) Shree Aadinath Bhagwan’s Pratishthha in Bamanwada Jinmandir (Vikram Samvat 2028).