Prasang

3rd Tirthankar Shree Sambhavnath Bhagwan's Tap Kalyaanak (Shraavasti nagari).