What's New

 • ParmaatmPrakash Pravachan Part-3 (Gatha 79 to 123) - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  04.01.2019
 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 15, 16,17 & 18 (Samaysaar 15th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  22.11.2018
 • Shree Panchastikya Sangrah Pravachan Part-3 & 4 - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  06.11.2018
 • Bhagwat shastra Part - 2 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  24.10.2018