What's New

 • Mokshmarg Prakashak Pravachan Part-1,2,3,4 (Hindi) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Sanklit Pravachan

  09.03.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Jeev, Ajeev, Shuddhbhav, Vyavahar Charitra & Parmarth Pratikraman Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  26.02.2019
 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 19 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  04.02.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Vyavahar Charitra Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  24.01.2019
 • Bhagwat shastra Part - 3 (Samaysaar 18th time Pravachan) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  22.01.2019
 • Guru-vani (Pu. Gurudevshree's pravachan on Niyamsaar Shastra's Jeev, Ajeev & Shuddhbhav Adhikar 1979-80, with Hindi Subtitles)

  17.01.2019
 • ParmaatmPrakash Pravachan Part-3 (Gatha 79 to 123) - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  04.01.2019