What's New

 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 8 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  14.12.2017
 • Amrut Bodh Part - 3 - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  05.12.2017
 • Aadi Puran (Mahapuran Bhag-1) - Shree Jinsenaacharya - Shastra Bhandar - Original literature by Aacharyas

  11.11.2017
 • Mangal Akshardeh - Shastra Bhandar - Other Literature

  04.11.2017
 • Amrut Bodh Part - 2 - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  02.11.2017
 • Samaysaar Vaibhav Bhag - 6 and 7 (Gujarati) - Shastra Bhandar - Gurudevshree's Word to Word Pravachan

  11.10.2017
 • Shastra Bhandar - Other Literature - Katha / Varta Khand - Jain Pauranik Laghu Katha Sangrah Part-5 (Guj.+ HIn.)

  07.10.2017