Mangal Samyak Vani

(Pu. Bahenshree's Subject wise Audio Tatvacharcha)

 • No. Subject Time Description Quality Audio
  01 Mangalik 7.25    
  02 Pujya Shree Kundkundacharyadev tatha temani vani 13.45    
  03 Pujya Sadgurudevshree KanjiSwami 28.25    
  04 Jeev, Chetan, Gyayak 31.02    
  05 Pujya Bahenshree Ne Thayel Swanubhuti 55.35    
  06 Pujya Bahenshree Na Jatismaran Vishe 37.14    
  07 Pujya Bahenshree Na Vachanamruto Vishe 21.38    
  08 Dharm 16.49    
  09 PujyaShree Shrimad Rajchandra Vishe 30.22    
  10 Atmane Olakho 31.02    
  11 Dev-Guru-Shastra 54.06    
  12 Anubhuti Swarup Atma Saday Janay Rahyo Chhe 20.37    
  13 Shudh Nay No Vishay Shudhatma 24.23    
  14 Sanvar, Nirjara, Moksh 21.16    
  15 Parinamic Bhav, Karan Shuddh Paryay 16.41    
  16 Karan, Karya, Alamban 22.15    
  17 Asti, astitva 39.58    
  18 Atma Swa Ane Par Prakashak chhe 01.31.33    
  19 Dravya-Gun-Paryay 52.07    
  20 Utpad Vyay Dhruv 32.27    
  21 Shraddha, Drushti, Lakshya, Dhyey 43.21    
  22 Ratnatray 01.27.54    
  23 Gyan Ane Shraddha Sathe Hoy Chhe 01.20.43    
  24 Nischay Vyavahaar 46.13    
  25 Gyandhara, Gyan Nay 35.54    
  26 Krambaddh 39.52    
  27 Ruchi, Jignasa 25.42    
  28 Bhedgyan 01.22.57    
  29 Kartapanu, Kartutvabuddhi 22.08    
  30 Bhavana 28.51    
  31 Upayog 33.49    
  32 Nirvikalp Dasha 38.12    
  33 Muniraaj 38.05    
  34 Parinati 47.16    
  35 Jinalay, Jinbimb 25.02    
  36 Gyan Goshti 24.35    
  37 Rag, Vikalp, Shubh-Ashubh Bhav, Aashrav 34.17    
  38 Paryay Na Pradesh Dravya Thi Bhinn Chhe Ke Nahi 29.26    
  39 Hey Upadey 15.04    
  40 Moksh Marg 25.48    
  41 Purusharth 01.08.40    
  42 Shatkarako 17.08    
  43 Utsarg Marg, Apawad Marg 16.03    
  44 Nay, Praman, Dravya Drashti 01.06.15    
  45 Sacha Dhyan Vishe 20.48    
  46 Sacha Gyan Vishe 01.36.17    
  47 Upaadaan Nimitt 34.30    
  48 Anekant Syadwad 01.07.23    
  49 Lakshan Ane Lakshya 49.38    
  50 Pragnachhini 23.51    
  51 Gyan Goshti-1 48.46    
  52 Bhakti Tatha Bhaktimarg Vishe 20.15    
  53 Patrata 21.05    
  54 Lagani, Talaveli 18.25    
  55 Anand, Sukh, Nirakulata 38.41    
  56 Bhavbhasan 15.01    
  57 Tap, Sanyam, Tyag, Aradhana 27.45    
  58 Vedan 01.01.46    
  59 Samanya Ane Vishesh Gyan 23.46    
  60 Pote Potane Karva Nu Chhe 34.53    
  61 Shuddh Paryay No Aashray Shuddhatma 53.29    
  62 Chintan, Manan 25.05    
  63 Nirnay 14.54    
  64 Vairagya Sambodhan 17.43    
  65 Gyan Vairagya 38.30    
  66 Karm 21.05    
  67 Sanskar 32.58    
  68 Gunsthano 50.26    
  69 Gyan Goshti-2 37.33    
  70 Mangal Samyak Vachano 24.07