• List of Mandirs

Shree 1008 Shree Digambar Jain Simandhar Jinalay, Lalitpur(Ghanta Ghar)

Near Ghanta Ghar, Lalitpur , Lalitpur-284403 (Uttar Pradesh)

Mool Nayak (Bhagwan)
Shree Simandhar Swami
Opening Time Morning
6:30 A.M. To 11:00 A.M.
Opening Time Evening
07:30 P.M. To 09:30 P.M.
Contact Person : 1) Shri Babulalji 2) Shri Rishbhakumarji (Tel: 1) +91 8604658414 2) +91 9451265400 )
Dharmshala :
Bhojanshala :
Nearest City : Lalitpur
City Distance (kms.) : 1.00
Nearest Railway station : Lalitpur
Railway station distance (kms.) : 3.00
Nearest Airport : Lalitpur
Airport Distance (kms.) : 4.00