• List of Mandirs

Shree Shantinath Digambar Jain Mandir, Jabalpur(Ranjhi Bazar)

Main Road, Ranjhi Bazar , Jabalpur-482005 (Madhya Pradesh)

Mool Nayak (Bhagwan)
Shree Shantinath Bhagwan
Pratishthha Tithi & Date
Faagan  Vad - 12 , , 28-Feb-1979
Opening Time Morning
7:00 A.M. To 11:00 A.M.
Opening Time Evening
06:30 P.M. To 09:00 P.M.
Contact Person : 1) Shri Rajkumarji Jain 2) Arvindkumarji Jain (Tel: 1) +91 8871417355 2) +91 9425187962 )
Dharmshala :
Bhojanshala :
Nearest City : Jabalpur
City Distance (kms.) : 8.00
Nearest Railway station : Jabalpur
Railway station distance (kms.) : 7.00
Nearest Airport : Jabalpur
Airport Distance (kms.) : 10.50