Prasangik Ank - Kundkundaacharya Aacharya Padvi Divas

No. Year Vikram Samvat Vir Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1949 2005 2475 Atmadharma 63-64     (0.83 mb) -