Prasangik Ank - Krambaddh Paryay Pravachan Ank

No. Year Vikram Samvat Vir Samvat Prasad (Ank) Gatha Shlok PDF (Guj) PDF (Hin)
1 1955 2011 2481 Atmadharma 133     (1.18 mb) -
2 1955 2011 2481 Atmadharma 134-135     (0.63 mb) -
* It's pravachan on Krambaddh Paryay by Param Pujay Sadgurudev Shree Kanjiswami.